Je bent hier:

Een duurzame kelderdichting met slechts 3 producten

Een kelder krijgt vaak water- en vochtproblemen te verduren. Het is dan ook logisch dat men een kelder aanziet als een probleemruimte. Dit hoeft echter absoluut niet zo te zijn. Met slechts 3 producten kan men deze ruimte optimaal benutten.

Water- en vochtproblemen in een kelder – hiermee bedoel ik insijpelend water – zijn meestal het gevolg van barsten door het ‘zetten’ van een gebouw, wegwerkzaamheden en oud cementwerk dat door de jaren heen niet meer afdoende waterdicht is. Zowel in oude als in recente woningen kunnen dergelijke problemen zich voordoen in een kelder.

Dit gaat bijvoorbeeld als volgt: door een lage grondwaterstand beweegt een gebouw. Dit noemt men het ‘zetten’ van een gebouw. Door de beweging van een gebouw ontstaan er barsten. Wanneer de grondwaterstand nadien op normaal niveau komt te staan, sijpelt er water binnen langs deze ontstane barsten.

Preventief valt hier niets tegen in te brengen. Ik schets even een voorbeeld ter verduidelijking. De kelder van een bepaald gebouw is al 20 jaar waterdicht. Door extreme droogte kan de grondwaterstand uitzonderlijk laag staan met hetzelfde gevolg als hierboven beschreven.

Belangrijk om te weten is dat water- en vochtproblemen in een kelder – insijpelend water – niet gelijk staan aan condens. De oorzaak van condens is helemaal anders. We spreken hier over een ‘koudebrugreactie’: een kelder heeft een temperatuur van 13 à 15°C, maar het water aan de andere kant van de muur is bijvoorbeeld slechts 3°C. Hiervoor bestaan de volgende oplossingen: verluchting of ventilatie.

Een duurzame kelderdichting begint men door het oude cementwerk te verwijderen. De lekken dicht men vervolgens af met onze snelcement RAP. Nadien moet men de muren bevochtigen en brengt men een 1ste aanbrandlaag aan met KELDER AFDICHTMORTEL ULTRA en PLAST 50. Dit laat men aantrekken. Vervolgens brengt men een 1ste dichtingslaag aan met KELDER AFDICHTMORTEL ULTRA en PLAST 50.

’s Anderendaags herhaalt men het volgende: men bevochtigt de muren en brengt een 2de aanbrandlaag aan. Dit laat men aantrekken. Tot slot brengt men een 2de dichtlingslaag aan.

Joost Salenbien
Zaakvoerder Joan Products