Je bent hier:

Een duurzame kelderdichting met slechts 3 producten 17/10/2019

Een kelder krijgt vaak water- en vochtproblemen te verduren. Het is dan ook logisch dat men een kelder aanziet als een probleemruimte. Dit hoeft echter absoluut niet zo te zijn. Met slechts 3 producten kan men deze ruimte optimaal benutten.

Water- en vochtproblemen in een kelder – hiermee bedoel ik insijpelend water – zijn meestal het gevolg van barsten door het ‘zetten’ van een gebouw, wegwerkzaamheden en oud cementwerk dat door de jaren heen niet meer afdoende waterdicht is. Zowel in oude als in recente woningen kunnen dergelijke problemen zich voordoen in een kelder.

Dit gaat bijvoorbeeld als volgt: door een lage grondwaterstand beweegt een gebouw. Dit noemt men het ‘zetten’ van een gebouw. Door de beweging van een gebouw ontstaan er barsten. Wanneer de grondwaterstand nadien op normaal niveau komt te staan, sijpelt er water binnen langs deze ontstane barsten.

Preventief valt hier niets tegen in te brengen. Ik schets even een voorbeeld ter verduidelijking. De kelder van een bepaald gebouw is al 20 jaar waterdicht. Door extreme droogte kan de grondwaterstand uitzonderlijk laag staan met hetzelfde gevolg als hierboven beschreven.

Belangrijk om te weten is dat water- en vochtproblemen in een kelder – insijpelend water – niet gelijk staan aan condens. De oorzaak van condens is helemaal anders. We spreken hier over een ‘koudebrugreactie’: een kelder heeft een temperatuur van 13 à 15°C, maar het water aan de andere kant van de muur is bijvoorbeeld slechts 3°C. Hiervoor bestaan de volgende oplossingen: verluchting of ventilatie.

Een duurzame kelderdichting begint men door het oude cementwerk te verwijderen. De lekken dicht men vervolgens af met onze snelcement RAP. Nadien moet men de muren bevochtigen en brengt men een 1ste aanbrandlaag aan met KELDER AFDICHTMORTEL ULTRA en PLAST 50. Dit laat men aantrekken. Vervolgens brengt men een 1ste dichtingslaag aan met KELDER AFDICHTMORTEL ULTRA en PLAST 50.

’s Anderendaags herhaalt men het volgende: men bevochtigt de muren en brengt een 2de aanbrandlaag aan. Dit laat men aantrekken. Tot slot brengt men een 2de dichtlingslaag aan.

Joost Salenbien
Zaakvoerder Joan Products

Lees meer over Een duurzame kelderdichting met slechts 3 producten
Een duurzame kelderdichting met slechts 3 producten

Kalei of kalei? 13/8/2019

Mensen spreken vaak over kalei. Over dit begrip wordt van alles verteld en hierdoor ontstaat soms verwarring. Maar, wat betekent kalei nu eigenlijk? In dit blogbericht willen wij al uw verwarring over kalei de wereld uit helpen. Daarom leggen wij u uit wat kalei precies is en sommen wij de verschillen op tussen KALK KALEI en ACRYL KALEI.

Enerzijds bestaat de eeuwenoude schildertechniek die kaleien heet. Hierbij wordt een kalkpleister met een blokkwast op de muur aangebracht. Naar ons gevoel komt deze techniek het meest overeen met het begrip kalei. Deze toepassing gebeurt met onze KALK KALEI.

KALK KALEI is een vezel versterkt mineraal poeder bestaande uit bi- en monocalcium gehydrateerde kalk en silica’s. De kalei is volledig dampopen en hindert zo het ademen van uw muren niet. Dit is een duurzame, decoratieve, gemakkelijke en snelle toepassing en heeft een goede aanhechting op verschillende ondergronden, zoals op bakstenen en beton. Onze KALK KALEI bestaat in een basiskleur. Om andere kleuren te verkrijgen wordt onze kalei in de massa ingekleurd. KALK KALEI heeft bovendien een hardere uitharding dan ACRYL KALEI.

Beregende kalei wordt donkerder van kleur, maar droogt nadien weer uit tot zijn natuurlijke kleur. Indien men deze tijdelijke verkleuring/verdonkering niet wil, kan men de kalei behandelen met TRANS KALEI of TRANS CREME SUPER. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. Eerst en vooral blijft de kalei hierdoor proper en waterdicht. Ten tweede zorgt deze behandeling voor een extra isolerend effect. Tot slot zijn beide hydrofugeproducten waterdampdoorlatend.

Anderzijds bestaat er ook een verfsysteem. Dit is een gevelverf met kalei-uitzicht. Deze toepassing gebeurt met onze ACRYL KALEI. Deze kant-en-klare gevelverf is ademend, watergedragen, kalkmat en toepasbaar op buitenmuren in baksteen, beton en dergelijke en op reeds geschilderde oppervlakken. ACRYL KALEI is makkelijk verwerkbaar en moet worden aangebracht met een kwast of met een wormpomp.

Joost Salenbien
Zaakvoerder Joan Products

Lees meer over Kalei of kalei?
Kalei of kalei?

Vochtige muren? Waarom injecteren? 8/7/2019

Vochtige muren brengen schade aan een woning. Op lange termijn kan dit zelfs leiden tot gezondheidsproblemen. Injecteren is een definitieve oplossing tegen opstijgend grondvocht. Een geïnjecteerde muur vormt immers een ondoordringbare barrière tegen opstijgend grondvocht. Bovendien heeft een muur die droog staat een hogere isolatiewaarde.

Vooraleer te starten met het injectiewerk zelf, zijn er een aantal belangrijke voorbereidingswerken. Eerst en vooral dient men het vochtgehalte te meten. Vervolgens moet men het aangetaste pleisterwerk, plinten, schilderwerk en behangpapier verwijderen rond de injectiezone. Daarna dient men de gaten te boren op vloerpasniveau tot halfweg de plint.

Nu kan men het injectiewerk uitvoeren met TRANS INJECTIE SOLVENT of TRANS INJECTIE CREME. Indien mogelijk kan men de muur vrij laten staan tot uitdroging zichtbaar is en daarna uitcementeren met onze KELDER AFDICHTMORTEL ULTRA. Indien dit niet mogelijk is, raden wij aan om ons ZOUTBESTENDIG CEMENTEERMEMBRAAN te plaatsen. Nadien kan men de pleisterwerken aanvatten.

Een vochtige muur injecteren is niet seizoensgebonden. Dit wil zeggen dat men een injectiewerk op eender welk moment kan uitvoeren.

Joost Salenbien
Zaakvoerder Joan Products

Lees meer over Vochtige muren? Waarom injecteren?
Vochtige muren? Waarom injecteren?